سه شنبه, 25 مرداد 1401

en     fa

ENAMEL


سری میناهای سرد با درجه تکنیکی بالا، دارای قابلیت پولیش کاری و لیزر کردن است نیاز به پخت در فر تهویه دار با کنترل دما. تمامی میناها بدون فلزات سنگین هستند. این سری شامل 4 نوع متفاوت از میناهاست، سری 100 میناهای پوششی تزیینی است، سری 200 میناهای تزیینی شفاف است و سری 300 افزودنده های مخصوص مینا و سری 400 چسبهای مخصوص مینا است.